Gas Plant

BIM שירותי

חברת מטא-בים בע"מ מעניקה שירותי BIM לפרויקטיים הנדסיים.

באמצעות מצלמות, רחפנים וסורקי לייזר, אנו מבצעים מידול, מדידה ומיפוי של מבנים, מערכות ותהליכים בעולם הבנייה והתעשייה.

הכנת תוכניות עדות לעולם הבניה, ותיקי מתקן לתעשייה התהליכית (As-made- As built).

Metabim_logo e.png