8242527a2a3df7cc7f2365075a0cc86d96871ef6

סריקת חללים בדו ותלת מימד

10020.png

אנחנו מלווים יזמים, קבלנים, אדריכלים ומתכננים תוך יישום שיטת BIM. מומחים לעבודה בשיטת Scan-to-BIM – הפקת מודל BIM מפורט ומדויק המבוסס על סריקות לייזר תלת-מימדיות. אנו מבצעים ליווי דינמי של תהליכי התכנון והבניה, לכל אורך שלבי הפרויקט:בשלב התכנון – מידול מבנים ומערכות לפי תכניות, ותיעוד מבנים קיימים על-ידי Scan-to-BIMבשלב הביצוע – טיוב ובקרת איכות וביצוע. ביצוע סריקות לייזר תלת-מימדיות של המצב הקיים לאורך התקדמות הפרויקט – השוואת תכנון לביצוע, איתור חריגות, תקלות, התנגשויות ועדכון מודל התכנון לפי הקייםבשלב המסירה – מסירת מודל As-Made/As-Built מדויק לבעלי/מחזיקי הנכס, לצרכי ניהול, תפעול ותחזוקת המבנים ומערכותיהם – BIM-for-Facility Management

מיפוי ומידול תלת מימד באמצעות רחפנים, אנו מטפלים בתוצרים ומבצעים ניתוחי שטח על ידי התוכנות המובילות בתחום.


תוצר תמונה פוטואורטוגרפית

באיכות של פיקסל לס"מ

קבלת תוואי שטח של הקרקע במידות, גבהים וקורדינטות אמיתיות.

מודל ענן נקודות

מידות וגבהים, תיעוד חזיתות, פתחים וקבלת טופוגרפיה קיימת בשטח. 

1024px-CivilAviationAuthority_Israel.svg
DJI_Matrice_210_With_Dual_Gimbal_Z30_and

אנחנו כמפעיל אווירי מורשה נדרשים לעמוד בדרישות בטיחותיות, מקצועיות וטכניות מחמירות וכן בדרישות ביטוח.

העבודה עם מפעיל אווירי מורשה מטעם רת"א הינה דרישה של החוק ומונעת מכם כמזמיני העבודה חשיפה לתביעות אזרחיות ופליליות אם חלילה יגרם נזק לגוף או לרכוש במהלך ביצוע העבודה.

אנו מחזיקים ברישיון להפעלה אווירית מטעם רת"א ופועלת בהתאם לדרישות החוק ותקנות התעופה תוך הקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר הן בהיבט המקצועי והן בהיבט הטכני.

מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו 

יכולות המדידה המתקדמות שלנו עוזרות לכסות שטחים גדולים עם יכולת ביצוע מהירה המהווה חסכון כלכלי לכל הפרויקט.
צילומי אוויר אנכיים (אורתופוטו) המבוצעים ע"י רחפן, מספקים מידע מדויק על השטח המבוקש ומאפשרים לנתח שינויים לאורך זמן.
תוצר האורתופוטו מורכב מאיכות צילום גבוהה במיוחד המאפשרת לזהות ולמפות כל אובייקט בשטח ברמת דיוק מרבית ואופטימלית. 

מיפוי וגאו אינפורמציה

מחלקת המיפוי והגאו-אינפורמציה מתמחה בגאודזיה, מדידות שדה, פוטוגרמטריה, 
קרטוגרפיה,מיפוי ממוחשב ועוד.
בדגש על תחום הנדסה אזרחית וסביבתית ובינוי ערים, תכנות מערכות, תורת הגרפים ותכנון אזורי 

DJI_0118_edited.jpg
מיפוי גבהים וניתוחי שטח לאיתור, תכנון ופיקוח

שירותי מיפוי וסקרים גיאוגרפיים

ביצוע מיפוי ניתוח ומדידות של שטחים פתוחים ובנויים,

המיפוי והסקרים הגיאוגרפים שלנו מותאמים

במדוייק לצרכי הפרוייקט והלקוח.

 

  • רזולוציה גבוהה של עד 1 סנטימטר לפיקסל

  • תהליך ביצוע קצר וזמינות אספקה גבוהה

  • אפשרות לביצוע אורתופוטו מעוגן RTK – דיוק גבוה וללא עיוותים

  • תוצר האורתופוטו מאפשר רמת דיוק גבוהה ביותר הכוללת מדידת קו אווירי, מדידת גבהים, חישוב שיפועים.

DJI_0337.JPG

חריגות בניה
השוואה תכנון מול ביצוע

חריגות בניה מתייחסת לכל סוג של בנייה ללא קבלת היתר או סטייה ממנו.

אנו מציעים שירותי מדידה, מיפוי ותיעוד המותאמים לקבלת היתר בניה, טרם רכישת דירה, מניעת חריגות מבעוד מועד ומעקב תהליכי בניה.

DJI_0459.JPG
IMG_3548.jpg

חיפויים וקירות מסך

קירות מסך, חיפויים ירוקים ורגילים, לרוב מגיעים בגודל אחיד ומותאמים בשטח.

חוסר התאמה בין תכנון למצב הקיים, ומדידה קונבנציונלית אינה מספקת ולרוב בעלי סטיות גדולות המביאות לחריגות ביצוע. מדידה מדויקת מאפשרת איתור סטיות וחריגות מישוריות, תכנון מדויק של מפגשי פינות.

ייצור תוכנית SHOP - DRAWINGS לתכנון יעיל של היחידות המותקנות.

מדידת שטחים פרטית וציבורית

כיום מדידה מתבצעת בין השאר באמצעות מערכות GPS ומחשבים סופר מתוחכמים שבעזרת לוויינים המשייטים בגובה 20,000 קילומטרים יוצרים מפות ברמת דיוק של 2-3 ס"מ בשטח עצמו. כך ניתן למדוד במדויק החל מגבולות בין מדינות וכלה בגוש חלקה ברמה עירונית, וליצור מפות דיגיטליות מדויקות
DJI_0446.JPG
Metabim_logo e.png